Cvičení z biologie

Předmět Cvičení z biologie doplňuje témata předmětu Biologie a vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Rozšiřuje základní učivo, podporuje experimentální činnost a systematicky připravuje k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na vysoké školy v oboru biologie.
 
Hodinová dotace:
Septima, 3.C, oktáva, 4.C: 2 hodiny týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Středoškolské odborné činnosti a Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Umožňujeme žákům spolupráci s odbornými pracovišti v regionu (firma Contipro, Univerzita Pardubice).
Další aktivity pro zpestření výuky:
Součástí předmětu jsou i jednodenní exkurze, terénní práce a práce laboratorní.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Fricová Daniela, Mgr.FrDaniela.Fricova@gymnct.cz3.C, 8.A
Grundová Hana, PaedDr.GrHana.Grundova@gymnct.cz4.C
Kräuterová Hana, Mgr.KtHana.Krauterova@gymnct.cz7.A