Chemie

Předmět Chemie přispívá ke schopnosti žáků hledat, poznávat a využívat přírodní zákonitosti. Absolvent gymnázia je schopen dorozumět se chemickou terminologií, popsat chemické děje a jejich význam pro běžný život.
 
Hodinová dotace:
Tercie, kvarta: 2 hodiny týdně
Kvinta, 1.C: 3 hodiny týdně (1x za 14 dní dvouhodinové laboratorní práce)
Sexta, 2.C, septima, 3.C: 2 hodiny týdně
 
Výuka na nižším gymnáziu je doplněna lekcemi předmětu Chemicko-biologická praktika. Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Seminář z chemie.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Chemické olympiády, Středoškolské odborné činnosti, Festivalu vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji. Umožňujeme žákům spolupráci s odbornými pracovišti v regionu (firma Contipro, Univerzita Pardubice).
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť.
 

 

UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Cviková Andrea, Mgr.CvAndrea.Cvikova@gymnct.cz5.A, 1.C
Petrová Jarmila, Mgr.PtJarmila.Petrova@gymnct.cz3.A, 4.A, 6.A, 7.A, 2.C, 3.C