Biologie

Předmět umožňuje žákům získat vědomosti o živé přírodě a člověku. V rámci předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou její význam. Absolvent gymnázia získá schopnost porozumět přírodě a lidskému tělu. Výuka je doplněna laboratorními pracemi.
 
Hodinová dotace:
Prima, sekunda: 2 hodiny týdně
Kvinta, 1.C: 3 hodiny týdně (1x za 14 dní dvouhodinové laboratorní práce)
Sexta, 2.C,  septima, 3.C: 2 hodiny týdně
Oktáva, 4.C: 1 hodina týdně
 
Výuka na nižším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Globální výchova. Zájemci se mohou zapojit do činnosti Chovatelského kroužku. Výuka na vyšším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Cvičení z biologie a nepovinného předmětu Genetika.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se Soutěže v poznávání organismů, Biologické olympiády, Ekologické olympiády, Mineralogické olympiády, Středoškolské odborné činnosti, Festivalu vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji. Umožňujeme žákům spolupráci s odbornými pracovišti v regionu (firma Contipro, Univerzita Pardubice). Na vyšším gymnáziu poskytujeme jazykově nadaným žákům studijní texty v angličtině.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť, muzeí.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Fricová Daniela, Mgr.FrDaniela.Fricova@gymnct.cz5.A, 1.C, 3.C
Grundová Hana, PaedDr.GrHana.Grundova@gymnct.cz7.A, 4.C
Kräuterová Hana, Mgr.KtHana.Krauterova@gymnct.cz1.A, 2.A, 6.A, 8.A, 2.C