Anglický jazyk

Předmět je pro všechny studenty povinný po celou dobu studia. Má komplexní charakter, propojuje výchovu jazykovou, komunikační a slohovou.
 
Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni domluvit se s cizinci v běžných situacích každodenního života, k čemuž je využívána slovní zásoba tematických okruhů a praktických komunikačních situací. Výuka seznamuje žáky s reáliemi anglicky mluvících zemí. Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi. Výuka je založena na modelu britské angličtiny. Třídy jsou děleny do skupin.
 
Hodinová dotace:
Prima, sekunda:  4 hodiny týdně 
Tercie, kvarta:  3 hodiny týdně
Kvinta, sexta, 1.C, 2.C:  3 hodiny týdně
Septima, oktáva, 3.C, 4.C:  4 hodiny týdně
 
Výuka na nižším gymnáziu je doplněna lekcemi volitelného předmětu Anglická konverzace, na vyšším gymnáziu lekcemi volitelných předmětů Konverzace z anglického jazyka a Seminář z anglického jazyka. Je možné zvolit i předmět Nepovinná anglická konverzace.
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do různých projektů. Žáci mají možnost účastnit se Olympiády v anglickém jazyce, Středoškolské odborné činnosti a připravit se ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy, návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce a zahraniční zájezdy.
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Blaško Petra, Mgr.BlPetra.Blasko@gymnct.cz4.A, 4.C
Hermanová Barbora, Mgr.HrBarbora.Hermanova@gymnct.cz2.A, 5.A, 7.A, 8.A
Lenochová Marie, Mgr.LeMarie.Lenochova@gymnct.cz3.A, 1.C, 2.C
Limberský Ondřej, Mgr.LiOndrej.Limbersky@gymnct.cz6.A, 1.C, 3.C, 4.C
Pecháčková Pavla, Mgr.Pavla.Pechackova@gymnct.cz1.A, 5.A
Svobodová Hana, Mgr.SvHana.Svobodova@gymnct.cz2.A, 4.A, 6.A, 2.C, 3.C
Židková Michaela, Mgr.ŽiMichaela.Zidkova@gymnct.cz1.A, 3.A, 7.A, 8.A