Anglická konverzace

Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto dovedností je používána slovní zásoba stanovených tematických okruhů, které odpovídají věkové úrovni žáků. Nedílnou součástí výuky je seznámení s reáliemi jednotlivých zemí. Žáci tak mohou poznat odlišné kultury a jiné životní styly a naučit se chápat a tolerovat kulturní rozdíly. Součástí výuky je i korespondence se zahraničními přáteli (použití internetu) a příprava k účasti na soutěžích a olympiádách.
 
Hodinová dotace:
Kvarta: 1 hodina týdně
 
Podpora nadaných žáků:
Nadané žáky podporujeme zapojením do různých projektů. Žáci mají možnost účastnit se soutěží v cizích jazycích.
Další aktivity pro zpestření výuky:
Organizujeme besedy a zahraniční zájezdy. Příležitostně využíváme spolupráce s rodilými mluvčími.
 
 
UčiteléZkratkaE-mailVyučuje ve třídách
Blaško Petra, Mgr.BlPetra.Blasko@gymnct.cz4.A
Limberský Ondřej, Mgr.LiOndrej.Limbersky@gymnct.cz4.A