Matematika a fyzika

Ve vyučování matematice a fyzice klademe důraz na rozvoj matematického myšlení, na jeho využití k řešení úloh. Studenty se snažíme motivovat také tím, že jim umožnujeme účastnit se matematických a fyzikálních souteží.

K předmětové komisi patří předměty: Fyzika, Cvičení z fyziky, Seminář z fyziky, Fyzikálně-matematická praktika, Matematika, Matematická cvičení, Deskriptivní geometrie, Logika

 

VyučujícíZkratkaVyučuje předmětyVyučuje třídy
Kmentová Zdeňka, Mgr.KmM, Mac, Dg, F3.A, 4.A, 5.A, 7.A, 8.A, 1.C, 3.C
Kohút JanKhM, F, Fmp, Fys1.A, 2.A, 4.A, 6.A, 8.A, 4.C
Petrová Jarmila, Mgr.PtM, Mac8.A, 4.C
Soukupová Milana, Mgr.SoM, Mac3.A, 5.A, 7.A
Šrůtková Václava, RNDr.ŠrLo8.A, 4.C
Zahálková Dana, Mgr.ZhM, F, Fzc1.A, 2.A, 6.A, 7.A, 1.C, 2.C, 3.C

Související články

30. 01. 2019

Minulý pátek se všichni milovníci fyziky, ale také biologie a chemie zúčastnili exkurze na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

24. 04. 2018

Velkou radost nám udělali studenti sekundy, kteří se zúčastnili krajského kola Astronomické olympiády v kategorii GH.

29. 01. 2018

Dne 4. 1. 2018 se 3. A vydala do Brna, aby navštívila v rámci exkurze nejdříve Anthropos – muzeum historie člověka a pak Vida park.

07. 11. 2017

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.

29. 03. 2017

V pátek 24. března se konala beseda s názvem Energie – budoucnost lidstva. 

23. 02. 2017

Ve čtvrtek 16. února měli studenti se zájmem o fyziku skvělou příležitost dozvědět se něco nového na Jednom dni s fyzikou.

19. 02. 2016

Ve čtvrtek 11. února 2016 se 22 studentů českotřebovského gymnázia vypravilo v brzkých ranních hodinách do Prahy, aby spolu se svými učiteli prožili „Jeden den s fyzikou“.

27. 11. 2015

Ve čtvrtek 5. listopadu se studenti fyzikálních seminářů zúčastnili Dne otevřených dveří na Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR v Brně.