Exkurze do Ústavu fyziky materiálů AV ČR

Ve čtvrtek 5. listopadu se studenti fyzikálních seminářů zúčastnili Dne otevřených dveří na Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR v Brně.

Hned po příjezdu začala v přednáškovém sále ústavu krátká přednáška s názvem „Pozor, vysoké napětí!“, jejímž hlavním tématem bylo představení veličiny napětí. Ovšem nejen toho elektrického, které si představí většina z vás, ale také mechanického. Celá lekce byla doplněna množstvím pokusů.

Druhá přednáška se zajímavým názvem „Maže se vesmírná sonda opalovacím krémem?“ se překvapivě týkala oxidu zinečnatého – látky používané jako ochrana proti UV záření jak v opalovacím krému, tak ve vesmíru u meziplanetárních sond.

Po přednáškách následovalo odlehčení v podobě vystoupení divadla ÚDiF, kde herci zábavnou formou přiblížili hlavně mladším návštěvníkům dne otevřených dveří, jak funguje elektřina. Ale i gymnazisté se skvěle bavili.

Odpolední program zahrnoval návštěvu jednotlivých pracovišť. V laboratoři elektronového mikroskopu měli studenti příležitost podívat se tímto mikroskopem na preparát přiblížený téměř až na úroveň atomů. Nejvíce je ale zaujala laboratoř lomově-mechanických vlastností, kde si mohli vyzkoušet, jaké to je, když ponoří ruku do kapalného dusíku, i když to samozřejmě primární účel této laboratoře není. Nutno říci, že se nikomu nic nestalo a počet prstů zůstal zachován. Studenti navštívili i několik dalších laboratoří.

Jan Beran, 7.A