Tomšová Václava - výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Fj poslední úkol - 3 cvičení na kondicionál Fj 7.A
Fj úkoly z FJ - čtení a otázky k textu Fj 7.A
VV Odevzdání práce Vv 6.A
VV Odevzdání práce Vv 5.A
VV Odevzdání práce Vv 4.A
VV Odevzdání práce Vv 2.A
VV Odevzdání práce Vv 1.A
Fj recept - písemně i ústně Fj 7.A
Fj úkoly z FJ - poslech a doplnění tabulky Fj 7.A
Fj úkoly z FJ - poslech dialogů a jeden vytvořit Fj 7.A
Fj cvičení na předmět přímý Fj 7.A
Fj test na poslední gramatické jevy Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - analyse des textes au sujet des fetes + présentation orale Fj 7.A
Mozaika ještě jednou přijďte si vyzvednout Vv 5.A
Fj cvičení na spojky Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - slovesa a poslech Fj 7.A
Fj cvičení na podmínkové věty Fj 8.A
Fj úkoly Fj - přeložit 2 stránky a napsat zprávu Fj 7.A
VV abstrakce Vv 6.A
VV mozaika Vv 5.A
Fj úkol přes velikonoce Fj 7.A
Fj - cvičení do 6.4. Fj 8.A
Nahrávka Fj 7.A
VV úkol pro padělatele obrazů Vv 4.A
Fj vysvětlení pravidla : dvě zájmena Fj 8.A
Fj - k opravě cvičení ze cvičebnice Fj 7.A
Arabeska nakreslete doma Vv 1.A
Fj úkoly z FJ - kompozice a gramatická cvičení Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - slovesa a rozhovor Fj 7.A
Čím bych chtěl být Vv 2.A