Fricová Daniela - výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Zdraví člověka - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo 3.A
Biologie 5.A - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo Bi 5.A
Biologie - vstupní heslo na Google Classroom vstupní heslo Bi 1.C
Dýchací soustava - výpisky dýchací soustava - doplňte chybějící výrazy a proveďte zápis do sešitu 3.A
Biologie - Google classroom- celá třída vstupní heslo Bi 4.C
Zeměpis Hydrosféra Z 1.C
Informace pro maturanty z biologie informace k zasílání doplňujících materiálů k maturitě z biologie Bi 4.C, 8.A
Náhradní práce za 12. 3. - Zdraví člověka pracovní list určený k doplnění informací z učebnice, zkontrolovaný a ohodnocený jako domácí úkol na první společné hodině, v případě potíží s tiskem stačí zapsat do sešitu 3.A
Náhradní práce 11.-20. 3. z biologie (část 1) generativní orgány rostlin - výpisky z učebnice Bi 1.C, 5.A