Zájezd do Amsterodamu a Anglie

Ve dnech 20. až 26. března 2024 se skupina studentů z 5. A, 6. A, 7. A a 2. C zúčastnila poznávacího zájezdu do Amsterodamu, Londýna a jihovýchodní Anglie. Účastníci měli možnost navštívit nejznámější památky, atrakce a významná místa jako Dům Anny Frankové v Amsterodamu a poté na Britských ostrovech středověké město Canterbury s katedrálou, královský zámek Windsor, Greenwich, London Eye, Tower Bridge a pevnost Tower of London s korunovačními klenoty. Studenti si dále prohlédli Big Ben, londýnskou čtvrť Chinatown a mnoho dalšího. Velký úspěch měly také křídové útesy Seven Sisters, přímořské město Brighton, svezení se double-deckerem, nejstarším metrem na světě či clipperem po řece Temži. Dalšími jedinečnými zážitky bylo i prozkoumávání nových míst či ochutnávka tradiční kuchyně. Jménem studentů a kantorů děkujeme cestovní kanceláři CK Jana Hudková za zajištení spolehlivé dopravy, ubytování a programu.