Výsledky voleb do školské rady

Volba člena rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky proběhla 16. a 17. června 2021. Zvoleným zástupcem se stává Mgr. Petr Slívko.

Děkujeme všem, kteří se voleb zúčastnili.