Výprava na Matfyz za elektrostatikou

V pondělí 23. 10. 2023 se skupinka našich odvážných studentů fyzikálních cvičení vypravila do interaktivní laboratoře Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde statečně čelili elektricky nabitým úkolům.

Pod vedením zkušeného fyzikářského dua Zahálková–Kohút překonali nástrahy hlavního  města i bludiště budovy Katedry didaktiky fyziky. Tam na ně již čekalo šest experimentů na téma elektrostatika.

Studenti dostali příležitost sestavit si pomocí pájky vlastní indikátor elektrického náboje nebo vyrobit z knihy a alobalu jednoduchý kondenzátor. S nejen odborným příspěvkem, díky bohu, trpělivých lektorů, bádali, proč zelektrovaná brčka drží na stěně, učili se, jak se pracuje s přístroji na měření jednotlivých veličin, a zjišťovali, jaké vztahy panují mezi jejich hodnotami. Měřili například elektrickou intenzitu kolem kulového vodiče, náboj různě velkých plechovek nebo kapacitu vlastního těla. Někteří „statečnější“ si dokonce vyzkoušeli, jak velkou ránu dokáže dát přeskok elektrického náboje (samozřejmě bezpečně). Studenti na závěr prezentovali své pokusy a vyplnili krátký dotazník o užití AI ve výuce.

Žáci přijeli zpátky do České Třebové obohaceni a nabiti nejen novými vědomostmi. Díky exkurzi si rozšířili a prakticky doplnili své znalosti z hodin fyziky. Děkujeme fakultě a našim kantorům za možnost návštěvy a spoustu elektrizujících zážitků.

 
Studenti fyzikálního cvičení 7. A, 3. C