Vyhlášení voleb do školské rady pro rodiče a zletilé studenty školy

Vážení rodiče, zletilí studenti,

v souladu se školským zákonem a volebním řádem školské rady jsem vyhlásil volby do školské rady na den 11. 11. 2020. V souladu s výše zmíněnými normami můžete navrhovat kandidáta do rady, a to nejpozději do 10. 11. 2020.

Mgr. Josef Menšík,  ředitel školy

 

Vyhlášení voleb do školské rady  [pdf]