Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2017/2018

Ředitel Gymnázia Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia vzdělávání pro školní rok 2017/2018, dle níže uvedených kritérií, na základě § 60, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle vyhlášky č. 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v aktuálním znění.

Přihlášku do 2. kola je třeba podat do 25.5.2017 osobně či poštou do kanceláře školy. Přijímací zkoušky proběhnou dne 29.5.2017 od 8.15 v budově školy.

Kritéria pro uchazeče  [pdf]

Přihláška ke studiu na SŠ  [xls]