Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Přihláška ke studiu musí být doručena na Gymnázium Česká Třebová do 1. 3. 2017 na předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou. Potvrzení lékaře není vyžadováno.

Jednotná kritéria pro uchazeče  [pdf]