Vodácká exkurze

Dne 14. května 2018 se oba třetí ročníky vyššího gymnázia sešly v budově českotřebovského nádraží. V 9.02 jsme nasedali na rychlík směr Zábřeh na Moravě, kde jsme přestupovali na vlak do Postřelmova. Tam na nás čekali milí pánové s loděmi.
Po kratším školení byly rozděleny posádky a konečně jsme mohli vyjet vstříc novému dobrodružství. Neujeli jsme ani 50 m a někteří už se důvěrně seznámili s teplotou zdejší vody. Poté, co se někteří po opakovaných pokusech nalodili, jsme vesele pokračovali dále. Po dalším hromadném topení lodí nám byla demonstrována záchrana tonoucího. Zde bychom chtěli vyzdvihnout odvážný výkon Járy Šplíchala, který se ochotně ujal role figuranta. Na následující zastávce v obci Leština jsme měli možnost posvačit. Někteří se snažili alespoň trochu usušit své mokré šatstvo. Po nesčetném počtu uražených námořních mil jsme dorazili do naší cílové destinace.
V překrásné zahradě u Vily Háj jsme rozbili tábor. Nadešel čas večeře. Naši milí pánové od lodí nám ušetřili cestu pro dřevo – mohli jsme spálit staré harampádí. Po vydatné večeři pro nás byla přichystána strastiplná stezka odvahy, kde se projevila ta stinná stránka milých pánů. Psychicky i fyzicky vyčerpaní jsme ulehli ke spánku.
Druhého jitra jsme sbalili své saky-paky a vyrazili znovu na vodu. Dnes nás čekal kratší úsek, ale na programu dne byla i jedna záživnější část – peřeje. Všechny posádky s výjimkou jedné projeli zdárně peřeje na svých lodích až do konce. Zde se poprvé prezentoval náš záchranný raft v akci. Velké díky patří také Tomáši Vernerovi, který značně pomáhal při vylévání vody z lodí. Dále jsme bezpečně pokračovali ve velkém soulodí. Proběhlo občerstvení a okolní příroda měla možnost se kochat naším pěveckým projevem. To už nám zbývaly jen poslední zatáčky do cíle.
V Moravičanech jsme byli slavnostně pokřtěni na vodáky a bylo nám popřáno mnoho štěstí na našich dalších plavbách. Potom jsme se už jen přesunuli na nádraží a čekali na vlak domů.
Velké poděkování patří našim odvážným kantorům a milým pánům od lodí, kteří s námi tuto nádhernou výpravu absolvovali.
 
Kolektiv budoucích maturantů