Vážené studentky, vážení studenti,

Vážené studentky, vážení studenti,
neobvyklý školní rok dospěl ke svému závěru a my bychom Vám rádi všem poděkovali za spolupráci a popřáli krásné letní prázdniny. V září se budeme těšit na shledanou.
učitelský sbor Gymnázia Česká Třebová