Vánoční zpívání

Žáci přicházející do školy se postupně přidávali ke zpěvu koled, které se rozezněly v prostorách školy po deváté hodině. Bylo vidět, že si zpěv opravdu užívají. Zazněla také píseň Tichá noc v ukrajinštině a ve všech jazycích, které se na škole vyučují. Kromě češtiny jsme tak mohli slyšet verzi anglickou, německou, španělskou, francouzskou, ruskou a latinskou. Potom přišly na řadu další známé vánoční melodie.

Společně se studenty se vánočního zpívání zúčastnili nejen jejich učitelé, ale i absolventi gymnázia. Vždy nás potěší, že se k nám rádi vrací a vzpomínají na studentská léta prožitá na naší škole. Na závěr jsme si všichni popřáli klidné Vánoce a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce.