Už jste někdy měli příležitost zúčastnit se masopustního veselí?

Tato možnost se naskytla klientům Domova pro seniory 1. března, kdy spolek Za jeden provaz uspořádal hudební vystoupení v maskách, které bylo první svého druhu. Pro seniory byla přichystána divadelní scénka společně s lidovými písněmi za doprovodu harmoniky. Této akce se zúčastnili jak členové spolku, tak studentky českotřebovského gymnázia.

K vidění byla například maska kobyly, kata, báby, dědka nebo smrtky. Masky také navštívily seniory na jejich pokojích, kde jim zazpívaly lidové písně a popřály pevné zdraví do tohoto roku.

Atmosféra byla velice příjemná a uvolněná. Někteří neskrývali své emoce a bylo na nich vidět, že jsou rádi za naši návštěvu. Bylo krásné vidět radost a úsměvy na jejich tvářích. Spousta z nich se zapojila do zpívání lidových písní. Pro seniory to určitě bylo takové nevšední odpoledne a určitě na něj ještě dlouho budou vzpomínat. I pro nás, pro účastníky této akce, to bylo velice obohacující odpoledne a přeci jen nic nemá takovou hodnotu, jako vykouzlit člověku úsměv na tváři. Snažili jsme se udělat co nejlepší atmosféru, aby si senioři masopustní veselí užili, a myslím, že se nám to povedlo, za což jsme nesmírně rádi.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Heleně Mechlové za spolupráci a pomoc s programem a doufáme, že budeme společně spolupracovat i nadále. Dále bychom chtěli poděkovat Radce Mikulecké za skvělý hudební doprovod a také studentkám gymnázia, které se podílely na této akci, a také velké díky patří DDM Kamarád za půjčení kostýmů, bez kterých bychom se neobešli. Všem děkujeme za pomoc a doufáme, že se takové akce budou opakovat i v budoucnosti. Těšíme se na další setkání s vámi. Příležitost k tomu budete mít 11. května od 17:00 na 5. Benefičním notování v Národním domě v České Třebové.

Foto: Sára Blaško
Emma Kameníková, Karolína Fabiánková