Úspěchy v Biologické olympiádě

Jarní měsíce byly plné přírodovědných soutěží. Krajského kola Biologické olympiády se úspěšně zúčastnili Andrea Špitálská, která obsadila 3. místo, a Matěj Ešpandr, který v krajském kole zvítězi a postoupil do celostátního kola.

Celostátní kolo Biologické olympiády se konalo na teplickém gymnáziu v termínu 24. až 28. dubna. Letos se jej zúčastnilo 36 středoškolských studentů 3. a 4. ročníku. Na prvním místě se umístil Daniel Čičovský z Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, který obhájil své loňské vítězství. Matěj Ešpandr, který reprezentoval naše gymnázium, byl osmnáctý. Ústřední kolo zahrnuje poznávačku, teoretický test a laboratorní práci. Nezapomíná se ale ani na úlohu terénní. V rámci jedné z praktických částí soutěže jsme např. sestrojovali mlžnou komoru a zaměřovali se na radioaktivní záření a jeho vliv na buňky. Zajímavá byla také komentovaná prohlídka elektrárny Ledvice a unikátní Radovesické výsypky. Samotná soutěž následně tradičně končila slavnostním rautem. Role hostitele se škola ujala výtečně, neopomenula sebemenší maličkost. Úspěšní řešitelé se mohou hlásit na letní odborné soustředění (LOS Běstvina) v malebných Železných horách. Tam jsou studenti po čtrnáct dní zdokonalováni v přírodovědných vědách pod dohledem lektorů a studentů nejen českých univerzit. Dostat se na Běstvinu je každoročním cílem mnohých studentů. Tohoto roku zde strávím dva týdny již pošesté.

Výběr nejlepších studentů z celostátního kola byl dále pozván na soustředění do Prahy na PřF UK konající se 15. až 19. května. Měl jsem to štěstí, že jsem byl jako náhradník vybrán též. Tato akce si klade za cíl vybrat českou delegaci na mezinárodní kolo BIO olympiády, letos v Dubaji. Hlavní náplní zde není pouze testování studijních předpokladů, každý den probíhají dvě přednášky. Celotýdenní program je opravdu intenzivní a náročný. Vyplňování testů již vyžaduje vysokoškolské znalosti. Abychom se večer zbytečně nenudili, dostali jsme za „domácí úkol“ příklady z genetiky, které jsme společnými silami postupně po nocích luštili. Pro mě nejzajímavější úloha se týkala biochemie. Měli jsme pomocí spektrofotometru určit koncentraci proteinu ve vzorku a metodou elektroforézy tyto bílkoviny separovat. Nebyla to procházka růžovým sadem, úloha si vyžadovala značnou laboratorní praxi. Navíc jsme tam strávili v kuse necelých 10 hodin. Výborná byla rovněž přednáška z bioinformatiky, kde jsme samostatně sestavovali evoluci určitého signalizačního proteinu.

Bude mi velkou ctí absolvovat Biologickou olympiádu i v mém následujícím maturitním ročníku.

Matěj Ešpandr, 3.C