Úspěchy našich studentů v matematických soutěžích

Matematická olympiáda

V okresním kole Matematické olympiády nás skvěle reprezentovali žáci primy. Radim Kouba obsadil úctyhodné třetí místo, což je pro něj a naše gymnázium obrovským úspěchem. Kromě Radima se ve stejné soutěži a kategorii výborně umístili také jeho spolužáci Jakub Lainz a Ondřej Novák, kteří se probojovali do první sedmičky. Jejich výsledky potvrzují, že naši studenti mají nejen talent, ale také chuť samostatně řešit náročnější úlohy nad rámec své výuky. 

Matematický klokan

Další vynikající výsledek zaznamenal Daniel Vítek z kvinty. V soutěži Matematický klokan v kategorii Junior obsadil druhé místo v okresním kole. Danielův úspěch je o to cennější, že se jedná o soutěž, která vyžaduje nejen hluboké matematické znalosti, ale i schopnost rychle a správně řešit složité úlohy pod časovým tlakem.

Gratulujeme všem úspěšným studentům a děkujeme jim za skvělou reprezentaci našeho gymnázia. Přejeme hodně štěstí a dalších úspěchů v budoucích soutěžích!

Za komisi matematiky Dana Zahálková