Úspěch v národním kole Ekologické olympiády

Ve dnech 8. až 11. června jsme se společně s dalšími 15 týmy z celé České republiky zúčastnili národního kola Ekologické olympiády. Konalo se nedaleko Českých Budějovic v obci zvané Hradce u Lipí.

První den proběhlo menší seznamovací okénko. Druhý den pak následovala exkurze do nedalekých pískoven, které byly částečně rekultivovány. Na poslední z nich jsme dostali speciální úkol, a to pokusit se vymyslet a následně přednést, jak by další rekultivace s cílem zajištění větší biodiverzity lokace mohla proběhnout. Ihned jsme se tedy pustili do práce. Již od samého počátku jsme se jako jedni z mála zaměřili na obnovu litorální linie orientované na západním břehu pískovny. Zde už při prvním pohledu byl vidět výrazný nedostatek litorální vegetace, což byla taktéž příčina malého množství organismů žijících v tomto úseku. Na celou prohlídku prostoru jsme měli pouhých 90 minut čistého času, takže jsme museli pracovat opravdu ve spěchu. Nepomohla nám ani prudká změna počasí a nedostatek potřebného vybavení. K měření sklonu břehu jsme například museli místo regulérního metru použít opodál stojící rákos, u kterého jsme od oka odhadli délku jednoho metru. Po prohlídce areálu jsme se následně dostali k tvorbě prezentace, na kterou jsme měli jeden den. Prezentace se nám docela zdařila. Jedinou otázkou, na kterou jsme při následné obhajobě před odbornou porotou nedokázali odpovědět, byla otázka, jak tam bagr k vybagrování svahu vlastně dostaneme.

Další den následoval test, který měl prověřit naše odborné znalosti týkající se ekologie jako takové. Body za špatnou odpověď se zde odečítaly, museli jsme si tedy vždy své odpovědi důkladně promyslet a prodiskutovat v týmu. Co se týče samotného testu, dopadli jsme ze všech týmů nejlépe!

Po otestování znalostí přišla chvilka odpočinku. V ní jsme si všichni přáli, aby se v následující části neobjevovala mykologie, protože v ní nejsme moc silní. Poslední částí soutěže byla poznávačka bylin a dřevin doplněná o 9 stanovišť. Každé z nich bylo zaměřené na nějakou z předních věd biologie. Jednalo se například o entomologii, ornitologii, herpetologii či hydrobiologii. Jediné, co nás na celé poznávačce mrzelo, bylo to, že jsme přešli jednu z rostlin, která se měla určovat. Naštěstí by ale ani tento bod s celkovým pořadím nezamíchal.

V závěrečném vyhodnocení se náš tým Šorfous, zvaný podle českého názvu jednoho známého druhu vířníka, umístil na krásném třetím místě se ztrátou pouhých 10 bodů na první tým.

Filip Záleský, 7.A