Úspěch v literární soutěži

Dne 24. listopadu 2016 v pardubickém Domě hudby proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Pardubické střípky, kterou pořádá Krajská knihovna v Pardubicích. Mezi oceněnými byli také letos i tři naši studenti. 2. a 3. místo v 2. kategorii (žáci 6. a 7. tříd) získaly dvě studentky ze sekundy Dorotka Štěpánková a Jana Slámová. V 5. kategorii se na 2. místě umístil student 3. ročníku Štěpán Chládek.
Celkem jsme do soutěže na téma „Nikdo není poražený“ odeslali 15 próz ze dvou věkových kategorií. Studenti téma pojali opravdu kreativně, takže náměty prací byly velmi pestré. Objevily se samozřejmě příběhy ze sportovní oblasti, ale také bajky, psychologické příběhy o mezilidských vztazích, o boji s nemocí nebo jinou nepřízní osudu.
V každé kategorii se sešlo několik desítek prací. Přestože mohli zvítězit jen někteří, ocenění si zaslouží všichni účastníci. Díky své snaze a úsilí vytvořili něco krásného, proto nikdo z nich není poražený
 
Jana Divišová