Úspěch Evelíny Voleské v soutěži SOČ

Ve dnech od 21. do 23. června 2024 se konal již 46. ročník celostátní přehlídky soutěže SOČ, kterého jsem se i já, Evelína Voleská, měla tu možnost účastnit. Svoji práci v oboru 06 – Zdravotnictví jsem nejen úspěšně obhájila, ale dokonce jsem se umístila na 1. místě ve zmíněném oboru. Moje cesta začala v březnu minulého roku. Tehdy jsem po několika neúspěšných pokusech najít školitele pro svoje téma SOČ byla na základě motivačního dopisu vybrána špičkovými školitelkami M.Sc. Parisou EmamiAref a Alemeh Zamani, Ph.D., které působí pod záštitou Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současné době jsem tedy součástí skvělého kolektivu výzkumné skupiny Choroid Plexus in Diseases, díky kterému se nejen můžu účastnit soutěží jako je SOČ, ale i se aktivně zapojovat do  mnoha projektů. Žádného úspěchu by tedy nebylo bez jejich neustálé podpory. Poděkování patří také učitelům našeho gymnázia za tolerování mojí nemalé absence. Evelína Voleská, 7.A