Učitelé gymnázia opět v Norsku

Ve dnech mezi 2. a 14. říjnem 2019 byla uskutečněna poznávací a pedagogicky vzdělávací cesta do Norska. Učitelé českotřebovského gymnázia Tomáš Keprt a Jan Wątroba se díky podpoře Norských fondů vydali zkoumat nejen fungování norského školského systému, ale také nádhernou krajinu, kulturu a život Norů. Během školního týdne byly při náslechových hodinách, rozborech a také výuce objeveny podobnosti a také rozdílnosti obou vzdělávacích systémů. Ve volných chvílích uchvacovala vyučující norská kultura a prostředí. Za tuto cestu je třeba poděkovat Norským fondům a Pardubickému kraji, díky kterým mohla být tato akce realizována.
 

Mgr. Jan Wątroba