Studentské volby do Europarlamentu

V úterý a ve středu 14. a 15. května 2024 probíhaly na Gymnáziu v České Třebové studentské volby do Evropského parlamentu. Jsou to tzv. volby nanečisto, jejichž cílem je seznámit studenty s průběhem a systémem hlasování, přiblížit jim principy zastupitelské demokracie a volební systém ČR. Díky této zkušenosti můžeme pomoci vychovat aktivní občany, kteří v budoucnu naplno využijí svého volebního práva. Podle zkušeností posledních let ochota lidí v ČR volit do Evropského parlamentu značně poklesla (srovnáváme s volbami prezidentskými či parlamentními).

Studentských voleb se zúčastnila gymnázia, střední odborné školy a učiliště. Celkově bylo odevzdáno 22 880 platných lístků. Nejvíce hlasů v celkovém součtu získala koalice SPOLU. Po ní se na druhém místě umístila PŘÍSAHA A MOTORISTÉ. Tato koalice výrazně dominovala na středních odborných školách a učilištích. Dále pak následovala Česká pirátská strana a Starostové a osobnosti pro Evropu.

Doufáme, že tato zkušenost studentům opravdu něco přinesla a ti, kteří již dosáhli plnoletosti, se v červnu 2024 dostavili k volebním urnám.

Emma Tmějová, 3.C