Studenti pátí v celonárodním kole High School Business Challenge

Celé to začalo jako nápad z rozmařilosti, kdy skupinka kamarádů z České Třebové a okolí hledala jakékoliv rozptýlení. Zachránily je webové stránky gymnázia, kde narazili na ekonomickou soutěž High School Business Challenge. A tak se rozhodli založit tým Eddieho parťáků ve složení Ondřej Hylena jako lídr, Beáta Hrdličková, Tereza Kubištová, Ondřej Kolář, Lukáš Skřivánek a Daniel Eliáš jako mentor. 

Již za dva dny od registrace na ně čekal jejich první úkol skládající se z 25 testových otázek, které měly prověřit jejich znalosti ekonomie a managementu. V této části si byli paradoxně všichni nejvíce nejistí, jelikož až na studentku OA v Šumperku se o ekonomii nikdo aktivně nezajímal. I přes veškeré pochybnosti se tým probojoval do 5 nejlepších týmů z brněnského regionu (Kraj Vysočina, Pardubický a Jihomoravský kraj).

V regionálním kole soutěžilo 15 nejlepších týmů z celé České republiky. Byla jim zadána případová studie. Úkolem týmu bylo sepsat plán expanze pro smyšlenou rakouskou firmu vyrábějící fotovoltaické články. Nešlo tedy jen pouze o vybrání vhodné lokality, ale i vynaložení úsilí do mnohem zajímavějších věcí. Někdo si vzal na starosti výpočty, někdo zase komunikaci s obyvateli Bulharska, tedy státu, který si Eddieho parťáci vybrali pro expanzi. Sami museli uznat, že se jedná o riskantní plán, jelikož se Bulharsko potýká s mnoha obtížemi, jako je nedostatečné povědomí o ekologii, korupce a energetická chudoba. A tak se tým do průzkumu pustil o to víc – začali se obepisovat potencionální dodavatelé manufakturních strojů, majitelé pozemků i výrobci hal.

Tato horlivost je dovedla až do národního kola. To by se za normální situace pořádalo na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Bohužel situace nebyla příznivá, a proto se vše odehrávalo opět online. Bylo zřejmé, že náročnost bylo potřeba navýšit. Z toho důvodu pořadatelé rozdělili úkoly na dva dny – jedna tříhodinová studie v sobotu a v neděli pětihodinová studie s následným prezentováním před odbornou porotou. Obě fáze se vyznačovaly časovou náročností a rychle se měnící situací. V prvním případě měly týmy za úkol vymyslet ekonomicky nejvýhodnější plán pro spojení dvou firem a musely se prokousat velkým množstvím dat a statistik. Druhý den měl tým vytvořit marketingový plán pro dánskou mlékárenskou firmu. Za pouhých pět hodin tým vytvořil prezentaci, která se po odprezentování nakonec umístila na pátém místě. Ukázalo se zde, že tým prokázal lepší výsledky v dlouhodobé studii než v té krátkodobé. 

Eddieho parťáci celé tři měsíce hodnotí velmi pozitivně, rozšířili si své znalosti v mnoha různých oborech, a to i v těch, které byly mimo jejich střed zájmu. Všichni tedy mohou říct, že si celou soutěž naplno užili.

Beáta Hrdličková a Ondřej Hylena