Naši studenti zastupovali Švédské království na Pražském studentském summitu

Jako každý rok i tento se konal již 26. ročník Pražského studentského summitu. Tato událost, jež se společně se slavnostním ukončením roztáhla na déle než půl roku, spočívá v simulacích jednání nadnárodních organizací, jako je EU, OSN a NATO. Tento rok na rozdíl od všech jiných se jednání i přípravná setkání konala online přes platformu Zoom. Navzdory této nepříznivé situaci neubralo akci nic na kvalitě. Tentokrát se ho zúčastnili tři studenti septimy našeho gymnázia, kteří zastupovali Švédské království.

Ondřej Hylena jednal v rámci orgánu UNEP (Environmentální program Organizace spojených národů), kde byly projednávány agendy: letecká doprava, deforestace a desertifikace.

Ondřej Kolář se letos vžil do role delegáta Švédska u orgánu ECOFIN (Rada Evropské unie pro hospodářské a finanční záležitosti). Na projednání měli také tři poutavá témata: ochrana intelektuálního vlastnictví, problematika šedé ekonomie a na závěr polemizovali o vlivu inovací na ekonomii.

Petr Blaško reprezentoval Švédské království ve WHO (Světová zdravotnická organizace). Ve WHO se letos řešila kontroverzní témata – interrupce a genetické inženýrství na lidech.

Všichni tři studenti se snažili co nejlépe zachytit ve svém konání ducha a způsoby jednání Švédska, o kterých se dozvěděli od samotného švédského velvyslance v Česku Frederika Jorgensona, s nímž se nad šálkem kávy setkali na jeho ambasádě v Praze při soukromé audienci. Výstupem z každého jednání summitu byly rezoluce na dané téma. Během přípravy na summit i během jednání samotných se studenti lépe seznámili se světovou situací a zlepšili se ve svých schopnostech komunikovat, spolupracovat a tvořit kompromisy.

Ondřej Hylena, Petr Blaško, Ondřej Kolář