Slavnostní imatrikulace studentů primy a 1.C

Hned první školní den 3. září v odpoledních hodinách čekala naše nové studenty první školní slavnost. V malém sále Kulturního centra byli oficiálně imatrikulováni.
Celé setkání rodičů, zástupců školy a města zahájilo vystoupení pěveckého sboru gymnázia. Poté promluvil pan starosta Jaroslav Zedník, předseda školské rady pan Petr Slivko a nakonec studenty přivítal ředitel gymnázia pan Josef Menšík. Všichni zdůraznili důležitost kvalitního vzdělání a jeho význam pro další život. V závěru se noví studenti primy i 1. ročníku podepsali do školní matriky a obdrželi také malý dárek na přivítanou.
Všem studentům přejeme hodně štěstí.
 
Jana Divišová