Slavnostní imatrikulace 2023

V pondělí 4. září 2023 se konalo slavnostní přivítání nových žáků gymnázia. Po úvodním proslovu ředitele školy Josefa Menšíka žáci stvrdili svými podpisy v imatrikulační knize přijetí mezi gymnazisty, obdrželi drobné dárky a převzali pamětní listy z rukou třídních vyučujících Zuzany Soukupové a Michal Jiráského. Imatrikulace se konala v prostorách školní zahrady za přítomnosti rodičů i prarodičů, kteří chtěli tento slavnostní okamžik prožít se svými dětmi.

Přejeme našim novým žákům dostatek vytrvalosti při zvládání náročného studia a hodně studijních úspěchů. Užijte si nová přátelství i roky strávené na naší škole.

 
Za pedagogický sbor Jan Wątroba