Školní psycholog

Vážené studentky, vážení studenti,

současná doba přináší řadu nelehkých situací a problémů. Některé člověk dokáže vyřešit sám, řadu jiných s pomocí svých blízkých, občas je však nejlepším řešením vyhledat pomoc odborníka. Proto jsme navázali spolupráci s Mgr. Jakubem Pisklákem, školním psychologem, který vám od 10. února 2022 bude k dispozici ve studovně každý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Nerozpakujte se této možnosti využít, diskrétní a ohleduplný přístup považujeme za samozřejmost. Kromě toho jsou Vám trvale k dispozici také Mgr. Daniela Fricová jako metodička prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce Mgr. Ondřej Limberský.

J. Menšík