Škola trochu jinak pro vyšší gymnázium

V úterý 17. 10. jsme studentům vyššího gymnázia nabídli workshopy a přednášky, které byly pokračováním projektových dní pořádaných pravidelně v září pro jejich mladší spolužáky a spolužačky. Vracíme se k akcím, které se dříve osvědčily a o které nás covidová doba ochudila. Část studentů vyrazila na poznávací zájezd do Vídně. O této akci naleznete více informací v samostatném článku. Studenti, kteří zůstali, se zúčastnili například workshopů týkajících se AI. Dozvěděli se, jak se umělá inteligence tvoří a co se k tomu využívá, vyzkoušeli si praktické úkoly a diskutovali  o dopadech AI na trh práce. Workshopy Zvol si info byly zaměřené na informační gramotnost na sociálních sítích a způsoby, jak čelit dezinformacím a proměně mediálního světa. Pedagogicko-psychologická poradna provedla studenty programem Cesta životem. Zde se studenti zabývali tvorbou zdravých vztahů. Cesta načisto – workshop vedený policistkou, byl zaměřený na uvědomění si trestněprávní zodpovědnosti spojené s užíváním návykových látek, diskuzi o rizicích závislosti a zvýšení motivace ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Pod vedením ředitelky městského muzea se studenti připravující se na maturitu z dějin umění a dějepisu vydali za (ne)známou historií architektury České Třebové. Učení hrou nabídla hra s QR kódy, pod kterými se skrývaly otázky z mnoha oborů. Projektový den nabídl nové pohledy a nástroje, jak se s výzvami aktuálních témat vypořádat. Děkujeme výborně připraveným lektorům a studentům za aktivní účast.

Petra Blaško