Škola trochu jinak

Ve dnech 19. a 20. září jsme v rámci našeho tradičního projektu „Škola trochu jinak" nabídli studentům nižšího gymnázia alternativní formy vzdělávání. Cílem projektu bylo v rámci dvouhodinových bloků propojit teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi, nabídnout alternativní cesty ke vzdělání.

Nová fyzikální učebna poskytla zázemí pro zajímavé pokusy a fyzikální online program VIDA. V rámci jazykového workshopu se pomocí kvízu studenti seznámili s volitelnými jazyky a ochutnali typická německá, španělská a francouzská jídla. Nejmladší studenti si pod vedením zástupců z řad šachového klubu vyzkoušeli základy hry, logické myšlení a strategii. Školní psycholog představil pravidla efektivního učení. Během programu vedeným zástupkyní Českého červeného kříže si studenti připomněli a prakticky také vyzkoušeli pravidla první pomoci. Interaktivní preventivní program Cesta načisto založený na skutečném příběhu a odborně vedený policistkou, vysvětloval studentům trestněprávní zodpovědnost vztahující se k užívání, podávání a prodeji návykových látek. V etických seminářích byla pozornost věnována prevenci šikany, přijmutí sebe sama a budování zdravých vztahů. V knihovně studenti objevovali osobnost válečného hrdiny, seznamovali se s netradičními básnickými formami a vymýšleli vlastní limerik, odhalovali tajemství českotřebovských pověstí a někteří dokonce psali brkem nebo tvořili pečeť. Při prohlídce nejvýznamnějších historických památek města se mohli dozvědět méně známé zajímavosti. Rozvoj fyzických dovedností a odvahy prověřila u starších studentů lezecká stěna a sjezd Pekláku na koloběžkách.

Jsme rádi, že se podařilo vytvořit prostor pro diskuzi a kritické myšlení, podpořit netradiční formy vzdělávání a aktivní zapojení studentů do výuky, a v neposlední řadě pomoci vytvářet zdravé vztahy nejen ve třídách.

Děkujeme za výbornou spolupráci městské knihovně a městskému muzeu. Rovněž děkujeme městu Česká Třebová a Spolku Gymnázia za finanční podporu.