Screeningové testování na onemocnění covid-19 (aktualizace)

Preventivní testování žáků antigenními testy bude pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování tedy proběhne 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen). Konkrétní datum konce testování není v této chvíli určeno.

Testování začne v 7.45 v učebnách podle aktuálního rozvrhu.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkováni (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Žáci, kteří neprokáží ONT (očkování - prodělaná nemoc - test), se mohou prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu. Výjimky z této povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem).