Screeningové testování na onemocnění covid-19

Testování proběhne antigenními testy v pondělí 22. a 29. listopadu 2021 (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen).

Testování začne v 8:15 v učebnách podle aktuálního rozvrhu.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkováni (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Tito žáci se dostaví na vyučování až v 8.45 a prokáží se vyučujícímu platným certifikátem o očkování či prodělání nemoci.

Žáci, kteří neprokáží ONT (očkování – prodělaná nemoc – test), se mohou prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu. Výjimky z této povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem).