Sbírka pro Moravu

V pondělí 27. června byla naším gymnáziem uspořádána sbírka na pomoc Moravě. Jak je vidět, není nám jedno, co se našim krajanům přihodilo. Do zapečetěné pokladničky bylo vybráno 17 265 Kč. Tyto prostředky byly dle preferencí všech dárců poslány na účet Zoo Hodonín, Transparentní účet charity Adra a na účet postižené osoby přes Donio.cz. Všichni doufáme, že námi poskytnutá finanční pomoc alespoň zčásti pomůže napravit škody napáchané tornádem.

Za studentstvo Petr Blaško