Ruštinářky opět úspěšné v krajském kole jazykové soutěže

Ve středu 7. března 2018 se konalo krajské kolo Soutěže v ruském jazyce. Českotřebovské gymnázium mělo zastoupení v kategorii SŠ I určené pro studenty, u kterých délka výuky ruského jazyka nepřesáhla tři roky, i v kategorii SŠ II, v níž své konverzační schopnosti prokazovali soutěžící studující ruštinu déle než tři roky.
Naše gymnázium reprezentovaly v první kategorii Aneta Pouková z 2.C a ve druhé kategorii Radka Mikulecká ze septimy. Aneta, která se soutěže zúčastnila poprvé, se umístila na skvělém 2. místě a je náhradnicí do celostátního kola. V silné konkurenci obstála i Radka, která obsadila 5. místo.
Soutěž prověřovala schopnost porozumět poslechu, popsat neznámý obrázek a konverzovat s porotou na dané téma. Členkami obou porot byly také rodilé mluvčí. Hodnotila se pohotovost a adekvátnost reakcí, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.
Děkujeme studentkám za pečlivou přípravu a za vzornou reprezentaci školy.
 
Dana Řehořová