Realizace výuky na gymnáziu od 8. do 12. března 2021

Rozvrh výuky na gymnáziu od 8. do 12. března 2021

Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem

Během pobytu ve škole (v případě konzultací) připomínáme nutnost dodržovat platná hygienická opatření – především nošení roušek, mytí a dezinfekci rukou, časté větrání vnitřních prostor. Bližší informace najdete na tomto odkazu: http://www.gymnct.cz/skola-v-mediich/provoz-skol-ve-skolnim-roce-2020202...