Realizace výuky na gymnáziu od 18. do 22. ledna 2021

Rozvrh výuky od 18. do 22. ledna 2021

Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem na Gymnáziu Česká Třebová

Během pobytu ve škole (v případě konzultací) připomínáme nutnost dodržovat platná hygienická opatření – především nošení roušek, mytí a dezinfekci rukou, časté větrání vnitřních prostor. Bližší informace najdete na tomto odkazu: http://www.gymnct.cz/skola-v-mediich/provoz-skol-ve-skolnim-roce-2020202...