Realizace výuky na gymnáziu od 17. do 21. května 2021

Rozvrh výuky od 17. do 21. května 2021

Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem

Během pobytu ve škole připomínáme nutnost dodržovat platná hygienická opatření – především nošení roušek nebo respirátorů, mytí a dezinfekci rukou, časté větrání vnitřních prostor.