Realizace výuky na gymnáziu od 10. do 14. května 2021

Rozvrh výuky od 10. do 14. května 2021

Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem

Další informace k provozu škol a testování

Během pobytu ve škole připomínáme nutnost dodržovat platná hygienická opatření – především nošení roušek nebo respirátorů, mytí a dezinfekci rukou, časté větrání vnitřních prostor.