Provoz škol ve šk. roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Vážení rodiče, milí žáci,
 
věnujte prosím pozornost následujícím hygienickým pravidlům stanoveným Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZd) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT):
* v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladné umytí rukou teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provedení dezinfekce rukou, a následné dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu ve škole,
* dodržování zásady osobní a respirační hygieny (tzn. kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce),
* ochrana úst a nosu (roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály a jiné prostředky, které brání šíření kapének) a řádná respirační hygiena v závislosti na vývoji epidemické situace v daném regionu – tzv. semafor,
* omezení pobytu zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy,
* zákaz vstupu do školy osobám s příznaky infekčního onemocnění.
 
Uvedené informace budeme průběžně aktualizovat na základě podkladů MZd a MŠMT.
 
Celý manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 najdete na tomto odkazu: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.
 
Děkujeme vám za zodpovědný přístup. V případě dotazů se prosím obraťte na třídní učitele, kteří budou mít aktuální informace k dispozici.