Připomínka 30. výročí sametové revoluce

17. listopad, který si připomínáme jako Den boje za svobodu a demokracii, se v České republice vztahuje ke dvěma historickým událostem.
V listopadu 1939 zemřel student medicíny Jan Opletal. Podlehl následkům zranění, které utrpěl při demonstraci proti německým okupantům 28. října téhož roku. Jeho pohřeb se stal další velkou demonstrací proti okupantům. Po tvrdém zásahu německých ozbrojených sil následovalo 17. listopadu uzavření vysokých škol, devět studentů bylo popraveno, 1200 posláno do koncentračních táborů.
50 let po těchto událostech v roce 1989 se tento den znovu vepsal do historie našeho národa – studenti opět vystoupili proti totalitnímu režimu, tentokrát komunistickému. Stáli tak u zrodu převratu, který symbolicky nazýváme sametovou revolucí. Revolucí, která přinesla do našich zemí svobodu a demokracii.
A jak si připomněli události z doby před třiceti lety naši žáci?
Příběhy bezpráví se letos vrátily k situaci na našem gymnáziu v listopadu 1989, jak ji viděl ve svém filmu Maturita v listopadu režisér Jiří Krejčík. Se studenty se sešli aktéři událostí – tehdejší zástupce ředitele Petr Poldauf a tehdejší student 2. ročníku Jindřich Fiala. Vyprávěli žákům o tom, jak tyto události prožívali oni, jejich spolužáci i kolegové.
Žáci primy navštívili workshop organizovaný Městským muzeem Česká Třebová. Skládal se z části teoretické, během níž si připomněli období totalitního Československa a osudové okamžiky listopadu 1989, a z části praktické, kde si vyzkoušeli manipulaci s plynovou maskou, vázání pionýrského šátku a poznávání předmětů z doby socialismu. Domů všichni odcházeli s plackou OF, kterou si sami vyrobili.
V tercii proběhla badatelsky orientovaná výuka, během níž týmy představily své projekty věnované přípravám, průběhu a výsledkům sametové revoluce. Nechyběla ani taková témata jako Občanské fórum a StB.
O sametové revoluci se vedly diskuse také během hodin občanské výchovy, dějepisu, dějin umění. Výstupy výtvarného workshopu jsou ke zhlédnutí v prostorách školy. Konal se tradiční volejbalový turnaj Gaudeamus jako připomínka Mezinárodního dne studentstva.
Věříme, že účastí na těchto akcích si naši žáci uvědomili význam demokracie a svobody, význam hodnot, které je třeba neustále chránit.
 
Dana Řehořová, Eva Vašinová