Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledková listina přijímacích zkoušek (čtyřleté studium)  [pdf]

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium byla zveřejněna dne 28. dubna 2022.

 

Výsledková listina přijímacích zkoušek (osmileté studium)  [pdf]

Výsledková listina přijímacích zkoušek pro osmileté studium byla zveřejněna dne 28. dubna 2022.

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí  [docx]