Pálení čarodějnic v Naději

Jaro k nám zavítalo teprve před měsícem, my ale stihli již třetí jarní zastávku. Dne 24. dubna 2018 jsme zavítali do Nízkoprahového centra Naděje v Borku.
Akce nesla název Pálení čarodějnic. Pro děti byly přichystány kartičky, na které sbíraly razítka na jednotlivých stanovištích, kde na ně čekaly různé hry jako např. výroba klobouků, nošení ping pong míčků na lžičkách, skákání v pytli, slalom na koštěti, lekce čarování apod. Na stanovištích dětem pomáhali studenti Gymnázia Česká Třebová. Ti se dostavili v hojném počtu, konkrétně na akci zavítalo 26 studentů. Ani dětí nebylo málo, užít si s námi odpoledne přišlo 76 dětí. Kdo zrovna nechtěl soutěžit, nebo přišel pouze jako doprovod, mohl si užívat vystoupení českotřebovské gymnaziální kapely 375 metrů nad mořem. Po nasbírání všech deseti razítek dostali soutěžící buřta na opečení. 
Akce byla velmi vydařená, velký dík patří Naději za pomoc s organizováním akce a zajištění buřtů na opečení. Moc také děkujeme studentům gymnázia, bez kterých bychom těžko naši akci zrealizovali. Za zpříjemnění celého odpoledne kvalitní hudbou děkujeme skupině 375 metrů nad mořem. Při poděkování nemůžeme zapomenout na účastníky naší akce, protože díky nim má smysl pomáhat.
 
Pavlína Manová, Za jeden provaz
 
Foto: Zuzana Kupková