Organizace výuky v pondělí 27. listopadu 2023

Jakkoliv se z větší části ztotožňujeme s kritickým postojem stávkujících kolegyň a kolegů na některých okolních školách a zejména odměňování nepedagogických pracovníků považujeme za zcela neadekvátní, rozhodla se většina zaměstnanců českotřebovského gymnázia nevstoupit do stávky a svůj kritický názor vyjádřit jiným způsobem, například podpisem petice či otevřeného dopisu. Výuka na gymnáziu tak bude i v pondělí 27. listopadu realizována dle platného rozvrhu.