Ochrana zdraví na školách v průběhu zkoušek

Ochrana zdraví na školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek

Ochrana zdraví na školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek [pdf]

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Čestné prohlášení [pdf]