Nehodou to začíná

O projektu

Projekt Nehodou to začíná má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Už samotný název říká, že dopravní nehoda spustí řadu nepříjemností, a proto je vždy lepší nehodě předejít.

Projekt je koncipován jako interaktivní preventivně edukační pořad pro studenty ve věku 15-20 let, který proběhne v on-line podobě. Je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

 

Naši studenti ze tříd 3.C a 7.A se tohoto programu zúčastní v úterý 6. 4. od 11 hodin. Informace o programu a odkazy k přístupu předá studentům školní metodička prevence Daniela Fricová po domluvě s vyučujícími příslušných hodin (4. a 5. v.h.).