Návrat žáků vyššího gymnázia

V rámci uvolňování protikoronavirových opatření nastupují do školy od příštího týdne také další ročníky vyššího gymnázia. Rotační prezenční výuka (tj. střídání celých tříd po týdnu) bude probíhat následovně: 5.A, 1.C, 2.C od 7. do 11. prosince; 6.A, 7.A, 3.C od 14. do 18. prosince.
 
Pro žáky nižšího gymnázia a maturanty platí již stanovená pravidla.
 
V souvislosti s částečným přechodem k prezenční výuce dojde také k úpravě rozvrhů pro distanční vzdělávání. Sledujte prosím rozvrh výuky, který budeme průběžně aktualizovat a zveřejňovat na webových stránkách gymnázia.
 
Během pobytu ve škole připomínáme nutnost dodržovat platná hygienická opatření – především nošení roušek, mytí a dezinfekci rukou, časté větrání vnitřních prostor. Bližší informace najdete na tomto odkazu: http://www.gymnct.cz/skola-v-mediich/provoz-skol-ve-skolnim-roce-20202021-vzhledem-ke-covid-19