Návrat žáků do škol

V rámci uvolňování protikoronavirových opatření nastupují maturitní ročníky do školy 25. listopadu 2020.

U žáků nižšího gymnázia bude probíhat rotační prezenční výuka (tj. střídání celých tříd po týdnu – týden ve škole, týden distančně). Prima a sekunda zahajuje výuku 30. listopadu 2020, tercie a kvarta 7. prosince 2020. Výuka v těchto ročnících se vrátí k původním rozvrhům.

V souvislosti s částečným přechodem k prezenční výuce dojde také k úpravě rozvrhů pro distanční vzdělávání ve zbývajících ročnících. Sledujte prosím rozvrh výuky, který budeme průběžně aktualizovat a zveřejňovat na webových stránkách gymnázia.
 
Během pobytu ve škole připomínáme nutnost dodržovat platná hygienická opatření – především nošení roušek, mytí a dezinfekci rukou, časté větrání vnitřních prostor. Bližší informace najdete na tomto odkazu: http://www.gymnct.cz/skola-v-mediich/provoz-skol-ve-skolnim-roce-2020202...